Hubbleův vesmírný dalekohled 

(zkratka HST z Hubble Space Telescope, někdy také jen krátce Hubble) je dalekohled, který na oběžnou dráhu Země do výše 600 kilometrů vynesl v roce 1990 při letu STS-31 americký raketoplán Discovery. Současně obíhá Zemi ve výšce asi 569 km. Dalekohled předává na Zemi obrazy vesmíru neovlivněné zemskou atmosférou. Jeho umístění mimo zemskou atmosféru umožňuje pořizovat velmi ostré snímky vesmírných těles. Od svého vypuštění se stal jedním z nejdůležitějších dalekohledů v historii astronomie a významně se zasloužil o prohloubení poznatků o vesmíru. Přispěl k mnohým klíčovým objevům, které pomohly astronomům lépe porozumět základním problémům astrofyziky. Velmi ceněné jsou například snímky tzv. Hubbleových hlubokých polí s nejvzdálenějšími objekty, které zatím lidstvo bylo schopno ve vesmíru pozorovat.

 

S tímto moderním zařízením nám bohužel z nejasných důvodů nedovolili pracovat. Proto jsme byli nuceni uchýlit se k ne o mnoho primitivnějšímu zjednodušení dalekohledu. Tímto dalekohledem bude papírový „předchůdce“ Hubbleova dalekohledu. Pro ujasnění se nejedná o dalekohled v pravém slova smyslu ale o jakousi napodobeninu, které má za úkol v úzkém zorném poli zdůraznit pozorovaný objekt. Pro zjednodušení je vám poskytnuta předloha, kterou si pouze vytisknete a složíte. 

 

Tisk předlohy dalekohledu:

předlohu vytiskněte bez měřítka 

– doporučujeme složit si dalekohled doma (bude přesnější)

– při skládání buďte pečlivý a přesní, jinak se vám úkol nezdaří

 

Jak dalekohled sestrojit?

– podle fotografie pozohýbat papír na místech vyznačených čarami

– na fotografii je Punďa, který názorně ukazuje odkud a jakým způsobem a směrem se do dalekohledu dívat. 

 

ÚKOL: dalekohled už máme hotový, ale ještě je potřeba zjisti, kam se Punďa dívá. Na toto místo dojdi a najdi informační ceduli s názvem (MIKROREGION KAHAN) a opiš si (vynechané POSLEDNÍ slovo „NA KOLE A PĚŠKY KRAJEM ……….“).

 

POVOLENÉ POMŮCKY: 

(Havrani a Amazonky)

– povolenou pomůckou je pouze papírový dalekohled. S jeho tiskem vám mohou pomoci rodiče, ale věřím, že to zvládnete i bez pomoci.

doprovod komunikujte s rodiči, jestli vás chtějí samotné poslat tak daleko!!!

(Vlčata a Berušky)

– povolenou pomůckou je pouze papírový dalekohled. Této skupině mohou pomáhat rodiče se všemi částmi úkolu od tisku přes skládání až po nalezení hledaného místa. Nicméně nemusíte této možnosti využít. Snažte se úkol co nejvíce plnit sami.  Pomoc druhých by měla být až poslední možností, když už si nebudete vědět rady. 

hledané místo je poměrně daleko, proto je na místě, aby se vašeho plnění účastnili vaši rodiče!!!

Přejeme mnoho zdaru!