42. ročník Zimní stopy okolo Silůvek je upraven kvůli prevenci proti šíření koronaviru následujícími instrukcemi. Než se vydáte na trať, přečtěte si je prosím.


Zimní stopou okolo Silůvek 2021 – Instrukce k závodu:

 • Jedná se o samoobslužný závod jednotlivců (s výjimkou kategorie Rodičů s dětmi, kteří poběží přirozeně ve více lidech), který začíná pod pergolou za hřištěm Pod Lipami v Silůvkách 
 • Závod můžete soutěžně proběhnout pouze jednou a bude dostupný od sobotního rána 9. ledna do nedělního večera 17. ledna 2021. Poté, co si závod soutěžně proběhnete a nahrajete výsledky si ho samozřejmě můžete mimo soutěž zkusit znovu, výsledky však podruhé nenahrávejte!
 • Nemusíte se nikam přihlašovat.
 • Pokud nechcete závodit, ale trasu si pouze projít, jste vítáni, nebudete však hodnoceni.
 • Všechny doběhlé účastníky (i ty, co nezávodili) prosíme o vyplnění výsledkového formuláře, který je dostupný níže.
 • Vybíhejte / vycházejte nejpozději v 13:30 (lépe dopoledne). Můžete zabloudit a zdržet se a v 16:30 je již šero. (Nad tímto nezoufejte, průměrný čas by neměl přesáhnout 1,5 hod)
 • Podmínkou hodnocení je zaslání důkazního materiálu (budete vyzvání ve výsledkovém formuláři), což je fotka obrazovky mobilního telefonu s trasou pohybu na mapovém podkladu s celkovým časem. Doporučujeme stáhnout aplikaci mapy.cz s offline mapami Jihomoravského kraje, kde použijete funkci stopaře, stopaře na startu spustíte, oběhnete trasu a v cíli zastavíte čas. Zkontrolujete, že je vidět celý váš postup + celkový čas a vyscreenujete (vyfotíte) obrazovku. Dále doporučujeme v případě, že čekáte než se kontrola uvolní, stopovat čas čekání. Ten vám od změřeného času odečteme.
 • Nejdůležitějším kritériem hodnocení je splnění všech kontrol. Až poté figuruje čas.
 • Kontroly jsou zaznačeny v naší mapě, kterou najdete níže. Doporučujeme si ji vytisknout na A4 a ochránit fólií proti rozmočení. Pokud jste ji nevytiskli, pod pergolou najdete mapu v ochranné kapse, kterou si můžete vzít. Všechny kategorie do 6. třídy (i rodiče s dětmi) musí nalézt 5 červeně zaznačených kontrol, opatřených čísly 1 – 5. Kategorie od 7. třídy k 5 červeným přidají ještě 3 modré, takže musí najít kontroly 1 – 8. Po dokončení závodu si mapu ponechejte nebo ji prosím vzhledem k zvýšeným hygienickým nárokům vyhoďte.
 • Máte-li buzolu, můžete si ji vzít s sebou. Pomůže vám v orientaci terénem. Buzoly nebudeme půjčovat a tentokrát nejsou podmínkou k absolvování kontrol. Takže to zvládnete i bez ní.
 • Je zakázáno body z mapy překreslovat do aplikace s mapovým podkladem. Stopař ubere velké množství baterky. Kvůli záznamu trasy a také pro případ volání pomoci použijte plně nabitý mobil nebo powerbanku.
 • Je zakázáno přelézat ploty, ohrady nebo do ohrad vstupovat jiným způsobem. 
 • Trasa není značena fáborky. Místo fáborků jsme na trasu mezi červenými kontrolami na orientačně nepřehledná místa pověsili červeně zbarvené látky. Pokud kolem některé z nich proběhnete, značí to, že dobře mapujete a běžíte správnou cestou. Pozor! Hustota látek bude menší než v případě klasického fáborkového značení, proto doporučujeme u menších dětí doprovod rodičů. Cesta k modrým kontrolám nikterak značená není. Bude záležet pouze na vašich mapařských dovednostech. 
 • Kontrolu poznáte podle zalaminované A4 s číslem a názvem kontroly. Tam naleznete i instrukce ke splnění kontroly. Nebudou se nikterak potvrzovat (tzn. žádné čipy nebo razítka do závodních karet). Při plnění kontrol prosím dodržujte zásady fairplay
 • Při závodění dbejte zvýšené opatrnosti. Na trase nebude nikdo, kdo by vám mohl pomoci, závodíte tedy na vlastní nebezpečí.
 • Dbejte epidemiologických příkazů podle PES-5. Před a po závodu si důkladně umyjte ruce. Používejte dezinfekci na dotykových stanovištích. V roušce závodit nemusíte, ale pokud se pod pergolou na méně než 2 metry potkáte s dalším člověkem, nasaďte si ji. Neběhejte s dalšími závodníky ani neběhejte těsně za nimi. Dále, pokud je zaplněné stanoviště, počkejte opodál než se uvolní. V žádném případě se s nikým na trati nesetkávejte!

Zde naleznete mapu závodu, kterou si prosím vytiskněte. Pokud nemáte tiskárnu nebo na tisk zapomenete, mapu i s ochranným obalem naleznete pod pergolou na startu.


V případě, že zaznamenáváte trasu, budete v závěrečném formuláři vyzváni k vyplnění kategorie. Zde je jejich výčet:

 • Rodiče s předškolními dětmi – s úlohami pomáhají rodiče (jen červené kontroly)
 • Rodiče s dětmi do 4. třídy – úlohy plní dítě (jen červené kontroly)
 • 5. – 6. třída chlapci (jen červené kontroly)
 • 5. – 6. třída dívky (jen červené kontroly)
 • 7. – 8. třída chlapci (červené a modré kontroly)
 • 7. – 8. třída dívky (červené a modré kontroly)
 • Muži (červené a modré kontroly)
 • Ženy (červené a modré kontroly)

Jistě jste si všimli, že jsme rozšířili kategorii rodičů s dětmi. Závod je orientačně náročný pro malé děti, proto prosíme rodiče s potomky do 4. třídy, aby se vydali s nimi a mapovali za ně. U kategorií 5. – 6. třída doporučujeme, aby závodníci nejprve konzultovali plánovaný postup s rodiči.


Můžu během závodu sledovat svou polohu na aplikaci s mapovým podkladem?

 • Pro orientaci je primárně určená naše mapa. Použití stopaře nebo třeba aplikace na chytrém náramku pro ujištění o poloze během závodu nikde výslovně zakázaná není, prosím Vás však, abyste se pomocí digitálních map s ukazatelem aktuální polohy orientovali jen sporadicky (lépe vůbec), primární účel stopaře má být totiž záznam trasy pro naši kontrolu, že jste byli na všech stanovištích, takže ano, můžete ho použít, ale s mírou.

Můžu běžet závod 2x ve dvou různých kategoriích, konkrétně rodiče s dětmi a muži? 

 • Akčním rodičům povolujeme i toto, orientačně náročnější kontroly jsou až ty modré, ke kterým nevede žádné značení, takže nebudete mít po předchozím odběhnutí červené trasy orientačně navrch.

Mnoho zdaru! A opatrně …


Výsledky z minulého roku zde: Vysledky-2020