Sobotní schůzky mladších 23. 11. se ruší!!! Havrani a Amazonky mají víkendovou výpravu…


Nezapomeňte se přihlásit na výpravu do jeskyní: Jeskyňářská výprava

Fotky z roverské výpravy do Maďarska: zde

Fotky z drakiády: zde