YMCA SKAUT - 4. oddíl Silůvky

„Skauting je hra, a je to hra o velikou sázku!“ řekl kdysi Baden-Powell, jeden ze zakladatelů skautingu. My si také rádi hrajeme! Někdy na trosečníky, kteří se musí naučit přežít na opuštěném ostrově, jindy na řecké bohy a bohyně, někdy na vikingy a jindy zase třeba na vesmírné cestovatele, kteří hledají planetu se vzácným kořením… Zkrátka, jako všichni skauti na celém světě se snažíme nabízet dětem a mladým lidem možnost trávit svůj volný čas aktivně a zábavně ve společnosti svých kamarádů a kamarádek, podporujeme jejich duchovní, tělesný i mravní rozvoj a učíme je být připravenými plnými povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Náš oddíl je součástí organizace YMCA SKAUT. Organizace YMCA je nejstarší a největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. V tehdejším Československu začala YMCA působit i díky prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi. Když citujeme Baden-Powella, je spravedlivé uvést i citáty Masaryka: „Špatné překonávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.“ Myšlenky obou těchto velkých mužů se v naší činnosti spojují – hrajeme si, ale tou hrou zároveň překonáváme dobré lepším.