9. května 1969, dva kilometry od severní hranice Laosu, postupuje 101. pěší divize americké armády ke kvótě 937. Pro Američany je to pouhá průzkumná akce. Pro členy Viet-Congu znamená kvóta 937 strategický bod. Tucet vojáků 101. divize, úplných nováčků, má zvládnout tuto rutinní akci za dvě hodiny. Vietnamci se brání celých 9 dnů.
Tento text však nevypráví jejich příběh.

Naše zadání nemá simulovat válku ve Vietnamu, ale přeci jen s tímto krátkým vyprávění souvisí, protože si otestujete vaše průzkumné dovednosti s mapou, ne však s ledajakou. Mapa není úplná a ani úplná nebude, takže je zakázáno používat k tomuto úkolu jinou mapu v kterékoliv podobě nebo si místa na mapě vyhledávat na internetu či v papírové mapě!!! Přesněji je mapa oříznutá do tvaru „hada“ a vaším úkolem je najít místo START (pokud nevíte kde se místo START nachází zeptejte se starších členů rodiny). Jakmile najdete místo START postupujte podél cesty na mapě. POZOR!!! Cesta se po nějaké době vytrácí, ale navazuje na hranici katastru obce (červená přerušovaná křivka). Chtěl bych zdůraznit, že v jednom místě se překračuje silnice, tudíž naléhám, abyste byli dostatečně opatrní. Až dorazíte do CÍLE (malá chatrč u borovic), najdete stránku z jedné velmi známé knihy. Heslo, které hledáte, naleznete na konci věty: Tehdy se … truhla ….

Havrani a Amazonky se pokusí tento úkol splnit samotní, případně se sourozencem.

Vlčata a Berušky se na cestu mohou vydat pouze se starším členem rodiny.

P.S. Buďte velmi všímaví a obzvlášť kontrolujte, jestli jdete správně (sledujte terén a vrstevnice na mapě)!!!!!!

Snad se tento úkol neprotáhne na 9 dnů, jak to bylo u zmíněného vyprávění.
Hodně štěstí!!!