Dnes si připomínáme významné události, které se odehrály již před 33 lety. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva připadá na 17. listopadu a slaví se ve stejný den, jak v Česku, tak na Slovensku. Původně připomínka 50. výročí nacistických represí (17. listopad 1939) přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu. Manifest započal na Albertově a po ukončení se měl dav přesunout na Vyšehrad a ke hrobu Karla Hynka Máchy. Po ukončení demonstrace se dav neplánovaně vydal do centra Prahy. Cesta jim však byla zatarasena a následně byli obklíčeni. Situace skončila násilným rozehnáním davu a zatýkáním. Během následujících dní se zpráva o potlačení demonstrace rozšířila a vedla k mnoha stávkám napříč společností a ve výsledku ke změně politického uspořádání v Československé socialistické republice.

Vaším úkolem bude najít Vaška Havla, ústřední postavu Sametové revoluce. Kde ho však hledat? Třeba vám napoví tento vzkaz:

…-|–..|-.-|.-|–..||-…|-.–|.-..||–..|.-|…|..|..-.|.-.|—|…-|.-|-.||–..|.-|-|.-.|—|.-..|.|-.|-.–|–||.-|.-..|–.|—|.-.|..|-|–|.|–|||-..|—|-.-|.-|–..|.|-|.||—|-…|-.|—|…-|..|-||.–.|..-|…-|—|-..|-.|..||–..|.–.|.-.|.-|…-|..-|||

QAWAHAJATAMAJAMEZERAAKAJAMEZERAAAABAMEZERAAQAXABAVACAQAJAMEZERAAAABAHAIABAYARAMEZERAAQAMEZERAAKARAXAOAQAVABAFAPATEČKAAMEZERAAHACATAJAHAMAJAMEZERAAAABAMEZERAAPAXABAQAAARAMEZERAAAABAHAIABAYARAMEZERAAQAMEZERAADAIAAAJATEČKAAMEZERAAAABATAHAJAMAJAMEZERAAAAJATADAXARAYAKARAMEZERAAKAMABAAAJAVAMEZERAAVACALARAMEZERAAVACALARAMEZERAABAMEZERAAQAWAYAQAJAHAAAJAMAJAMEZERAAYABAKARAXAVAOAMEZERAAEACAHAMEZERAAPAJAKAXAJAZAMEZERAARAAALARAAARAMAJAYARAZABAXAAARATEČKAA