Všichni máme rádi matematiku, a tak jsme pro vás nachystali jednoduchou geometrickou úlohu. Co máte udělal? Nalezněte a na mapě zakreslete pozici fotografa z fotografie A a fotografie B, buďte prosím důkladní a přesvědčte se, že jste opravdu na správných místech. Poté oba body spojte a doplňte třetí bod do rovnostranného trojúhelníku. Pozor!! Pozice třetího bodu má dvě řešení, avšak ty půjdeš hledat směrem na Hlínu. V bodě C nalezneš slovo, které potřebuješ. 

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já … vás!

 

Zakázané pomůcky: 

  • Jakékoliv digitální mapy s funkcí zobrazování polohy
  • GPS
  • Internet (nic si dopředu ani na místě nehledejte)

 

Nutné pomůcky:

  • Vytištěná mapa
  • Pravítko
  • Tužka
  • (Kružítko)

 

Vlčatům opět doporučujeme doprovod rodičů.

Nápověda pro Vlčata a Berušky (Havrani a Amazonky to zvládnou bez nápovědy)

 

Přejeme hodně úspěchů!